infolinka.png, 6,5kB

Rychlý kontakt:

kontakt.png, 4,1kB

Ing. Lucie Králová, MBA

- executive

t: +420 732 222 110
e: lucie@fimain.cz

Daňový kalendář 2016

Daňový kalendář Vás upozorní na daňové povinnosti v příslušném měsíci.

LEDEN středa 20.1. daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pojistné - podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření
pondělí 25.1. DPH – daňové přiznání za prosinec 2015 a daň za 4. čtvrtletí                   a za prosinec
– souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec
– výpis z evidence 4. čtvrtletí a prosinec
ÚNOR pondělí 1.2. daň silniční - daňové přizhnání a daň za rok 2015
daň z přijmů - odvod daně vybírané srážkovou podle zvlášní sazby dně za prosinec 2015
dan z nemovitosti - daňové přiznýná (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2016
pondělí 15.2. daň z příjmů – podpis prohlášení poplatníka daně z přjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2016 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2015
– podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
pondělí 22.2. daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pojistné - podání hlášení k zálze na pojistné na důchodové spoření za leden 2015 a splatnsot zálohy na důchodové spoření
čtvrtek 25.2. DPH – daňové přiznání a daň za leden 2016
– souhrnné hlášení za leden 2016
– výpis z evidence za leden 2016
pondělí 29.2. daň z příjmů –  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2016
BŘEZEN úterý 1.3. daň z příjmů – podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2015
úterý 15.3. daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň
– podání oznámení platebního zprostředkovatele
pátek 21.3. daň z příjmů – elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2015
– měsíční odvod úhrnu stažených záloh na daň z příjmů vyzických osob ze závislé činnosti
pátek 25.3. DPH – daňové přiznání a daň za únor 2016
– souhrnné hlášení za únor 2016
– výpis z evidence za únor 2016
čtvrtek 31.3. daň z příjmů – odvod daně vybírané stážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2016
DUBEN pátek 1.4. daň z příjmů – podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2015, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
– podání vyúčtování daně vybírané srákou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2016
pojistné - podání přiznání k ppojistnému na důchodové spotření a úhrada pojistného za rok 2015, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpradcovává sám
- podání vyúčtování pojistného na důchodovém spoření za pojistné období 2015
pátek 15. 4. daň silniční – záloha na daň za 1. čtvrtletí 2016
středa 20.4. daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
DPH - daňové přiznání a daň k MOSS
pondělí 25.4. DPH – daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2016
– souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2016
– výpis z evidence za 1. čtvrtletí a za březen 2016
KVĚTEN pondělí 2.5. daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2016
pátek 20.5. daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
středa 25.5. DPH – daňové přiznání a daň za duben 2016
– souhrnné hlášení za duben 2016
– výpis z evidence za duben 2016
úterý 31.5. daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2016
dan z nemovitosti – splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
– splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
ČERVEN středa 15.6. daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
pondělí 20.6. daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pondělí 27.6. DPH – daňové přiznání a daň za květen 2016
– souhrnné hlášení za květen 2016
- výpis z evidence za květen 2016
čtvrtek 30.6. daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2016
ČERVENEC pátek 1. 7. daň z příjmů – podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2015, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
pojistné - podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhradu pojistného za rok 2015, má-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovánvá daňový poradce
pátek 15. 7. daň silniční – záloha na daň za 2. čtvrtletí 2016
středa 20.7. DPH - daňové přiznání a daň k MOSS
daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pondělí 25.7. DPH – daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2016
– souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2016
– výpis z evidence za 2. čtvrtletí a za červen 2016
SRPEN pondělí 1.8. daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2016
pondělí 22.8. daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
čtvrtek 25.8. DPH – daňové přiznání a daň za červenec 2016
– souhrnné hlášení za červenec 2016
– výpis z evidence za červenec 2016
středa 31.8. daň z nemovitosti – splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2016
pojistné konečná lhůta pro podání pojistných tvrzení na pojistné na důchodév spoření (opožděné řádné přiznání, vyúčtování včetně dodatečných)
ZÁŘÍ čtvrtek 15.9. daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň
čtvrtek 20.9. daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pondělí 26.9.16 DPH – daňové přiznání a daň za srpen 2016
– souhrnné hlášení za srpen 2016
– výpis z evidence za srpen 2016
pátek 30.9. DPH – poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do jiného členského státu dle § 82 a § 82a zákona o DPH
daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2016
ŘÍJEN pondělí 17.10. daň silniční – záloha na daň za 3. čtvrtletí 2016
čtvrtek 20.10. DPH - daňové přiznání a daň k MOSS
daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
úterý 25.10. DPH – daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září 2016
– souhrnné hlášení a daň za 3. čtvrtletí a za září 2016
– výpis z evidence za 3. čtvrtletí a za září 2016
pondělí 31. 10. DPH – poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2016
LISTOPAD pondělí 21.11. daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pátek 25.11. DPH – daňové přiznání a daň za říjen 2016
– souhrnné hlášení za říjen 2016
– výpis z evidence za říjen 2016
středa 30.11. daň z nemovitosti – splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvlástní sazby daně za říjen 2016
PROSINEC čtvrtek 15.12. daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
daň silniční – záloha na daň za říjen a listopad 2016, event. splatnost jedné zálohy na daň (nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti) – v případě poplatníka daně, je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterým se dle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 %
úterý 20.12. daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pondělí 27.12. DPH – daňové přiznání a daň za listopad 2016
– souhrnné hlášení za listopad 2016
– výpis z evidence za listopad 2016
čtvrtek 31.12. daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2015

Pozn. Daňový kalendář neobsahuje spotřební daně, odvod z loterií a jiných podobných her, pojistné a energetické daně.

Menu

O společnosti

resi-design.png, 11kB
Všechna práva vyhrazena © 2013 www.resi-design.cz.